top of page

Takım Çalışması ve İletişim

Doğru ve ölçülebilir uygulamaları sayesinde, hedeflerinize ulaşacak takım çalışması ve iletişim ortamını oluşturun. 

TTI Success Insight'in farklı raporları sayesinde kurumun hedeflerine ulaştıracak ve takım çalışmasına uygun kişileri belirlemenizde yardımcı olacaktır.  

Takım Çalışması ve İletişim

Hedeflerine ulaşmak için ekiplerinden güç alan kurumlar, tüm ekip çalışanlarının yüksek seviyede güvenin olduğu ve sürtüşmelerin az olduğu bir ortamda çalıştıklarından emin olmalıdırlar. Kişisel çatışmalar, verimliliği olumsuz etkileyecek grup dinamiklerinden biridir; ancak insanlar ekip arkadaşlarını neyin olumlu, neyin olumsuz etkilediğini daha iyi anlarlarsa bu durum çoğu kez engellenebilir. Ölçme ve değerlendirme araçları kişilere birbirleri hakkında günlük çalışma rutininde sıkça göz ardı ettikleri önemli bilgileri edinme fırsatını sağlar.

İş hayatında ve günlük hayatta en zor sergilenen becerilerden biri, başka insanlarla birlikte çalışmaktır; çünkü herkesin farklı inanışları ve işin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili farklı görüşleri vardır.

Takım Çalışması ve İletişim süreçlerinde kullanabileceğiniz farklı TTI SI envanteri hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

Ekipler elbette bireylerden oluşur ve iki farklı bireyin aynı kişiliğe sahip olması mümkün değildir.  Bu sebeple ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanmak ekip üyelerinin birbirlerinin çalışma tercihlerini anlamasını sağlar.

 

Bu ölçme ve değerlendirme araçları, yeni kurulan ekipler için olduğu kadar uzun zamandır birlikte çalışan ekipler için de son derece faydalıdır.

tti-si-cozumleri-yetenek-yonetimi-600x300.jpg
bottom of page