top of page

Stratejik Planlama

Kurumun geleceğini stratejik planlama ile tasarlarken, belirlenen hedeflere ulaşmak için güçlü ve uyumlu bir ekip oluşturun.

TTI Success Insight'in farklı raporları ile stratejik planlama süreçlerinizde doğru insan kaynakları yönetimi için  çalışanlarınızın yetenekleri, motivasyon unsurları ve becerileri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olarak etkili liderlik rolleri belirleyip ve verimli ekipler oluşturabilirsiniz. 

Stratejik Planlama

Birçok kurum, stratejik planlamayı organizasyonun yakın gelecekte (çoğunlukla 3-5 yıl içinde, bazen de daha uzun bir vadede) nereye doğru gittiğini belirleme süreci olarak görür.

Stratejik planlamanın ana bileşenleri, organizasyonun misyonunu, vizyonunu ve değerlerini anlamayı kapsar. Stratejik planlama için en yaygın şekilde kullanılan araçlardan biri SWOT (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) analizidir. Bu süreçte kullanılabilecek diğer modellerden bazıları ise; McKinsey “7S” modeli ve “dengeli skor kart”(balanced score card)’tır. Ancak danışmanlar tarafından yıllar içerisinde geliştirilmiş sayısız model ve uyarlama mavcuttur.

Kişilik envanterleri, stratejik planlama esnasında kullanılan yaygın araçlardandır ve stratejiyi belirlerken yapılan çalışan profili oluşturma, güçlü ve gelişime açık alanların belirlenmesi, takım oluşturma ve yönetme, liderlik gelişimi, çalışan motivasyonu ve değişim yönetimi gibi çalışmalar sırasında yönetim ekiplerine yön gösterir. 

tti-si-cozumleri-pozisyon-tanimlama-600x300.jpg

Stratejik planlamada kullanabileceğiniz farklı TTI SI envanteri hakkında bilgi almak için aşağıdaki formu doldurunuz. 

CTA_Background-2.jpg

Stratejik Planlama Hakkındaki Çözümlerimizi Paylaşalım

Stratejik Planlama hakkındaki çözümlerimizi sizinle paylaşabilmek adına aşağıdaki formu doludurunuz.

Sizinle nasıl iletişime geçelim

İlginiz için teşekkür ederiz. Kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz. 

bottom of page