top of page

Çalışan Bağlılığı

Küresel ölçekte çalışanların yalnızca %21’i kendini çalıştığı kuruma bağlı hissettiğini biliyor muydunuz?

TTI Success Insight'in 4 farklı raporu sayesinde çalışanlarınızın kuruma olan bağlılıklarını tespit edebilir ve çalışan bağlılığına yönelik nerede başlamanız ve hangi aksiyonları almanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Çalışan Bağlılığının Önemi

Çalışan bağlılığı, bir çalışanın kendi işine ve kurumun bütününe karşı hissettiği duygusal bağlılık ile alakalıdır. Bağlılığı yüksek olan çalışanlar, kurumları,ekipleri ve müşterileri için ellerinden gelenin fazlasını yaparlar; bağlılığı olmayan çalışanlar ise yeteri kadarını. 

Gallup araştırmasının sonucuna göre işine bağlı çalışanların %37'si yeni bir iş ararken, bu oran aktif olarak işine bağlı olmayan çalışanlarda %73. Özetle başka birçok organizasyon tarafından yapılan araştırmalar, çalışan bağlılığının organizasyonun ve endüstrinin tipine bakılmaksızın işteki performans çıktılarını tutarlı bir şekilde etkilediğini göstermektedir.

Çalışan bağlılığının yüksek olduğu kurumlarda kârlılık, üretkenlik, çalışanın elde tutulması ve müşteri memnuniyeti gibi başlıklar bağlılık seviyesi ile doğru orantılı olarak yüksek olacaktır.

tti-si-cozumleri-calisan-bagliligi-600x300.jpg

Çalışan Bağlılığını Nasıl Sağlarsınız?

Çalışan bağlılığını arttıran temel sebepler hakkında 100’den fazla çalışma yapılmıştır. Çoğu kimse, “bağlılık faktörleri listesi” diye bir listenin olmadığı konusunda hemfikir olacaklardır, çünkü farklı konular farklı kişiler için diğerlerine göre daha fazla şey ifade edecektir. Bu noktada her bir birey için en çok neyin önemli olduğunu ortaya çıkaracak ölçme ve değerlendirme araçlarının büyük faydası olacaktır. 

Çalışan bağlılığının sağlanması için genel olarak yapılabileceklerden bazıları ise; çalışanların istekleri göz önünde bulundurularak sağlanacak bir çalışma ortamı, eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanması, iş yüklerinin iyi dengelenmesi, geri bildirim kanallarının açık olması, çalışanların ödüllendirilmesi veya taktir edilmesi gibi pek çok farklı aksiyon alınabilir.

 

TTI Success Insights çözümlerini kullanarak çalışanları kuruma bağlayan kişisel faktörleri ortaya çıkarmak, azami eforla işlerini icra eden bağlılığı kopuk çalışanları tespit edip bağlılık seviyelerini güçlendirmek, üretkenliği ve verimliliği arttırmak için bizimle iletişime geçin.

CTA_Background-2.jpg

Çalışan Bağlılığı Hakkındaki Çözümlerimizi Paylaşalım

Çalışan Bağlılığı hakkındaki çözümlerimizi sizinle paylaşabilmek adına aşağıdaki formu doludurunuz.

Sizinle nasıl iletişime geçelim

İlginiz için teşekkür ederiz. Kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz. 

bottom of page