top of page

TTI Success Insights Kişilik Envanterleri

40 yıllık deneyime sahip ve dünyada DISC'i bilgisayar ortamına aktaran ilk şirket olan TTI Success Insights, verimliliği artırmak için şirketinizin ihtiyacı olan araştırmaya dayalı, bilimsel olarak doğrulanmış kişilik envanterleri sunmaktadır. 

DISC Kişilik Envanteri

DISC kişilik envanteri sonuçları ile çalışanlarınızın öz farkındalığını geliştirebilir, iletişimini güçlendirebilir, verimliliği ve çalışan bağlılığını artırabilir, gereksiz çatışmaları engelleyebilirsiniz. DISC kişilik envanteri 4 temel davranışı (D- Hakimiyet, I-Etkileyicilik, S- Dengelilik, C- Kuralcılık) ölçer ve raporlar.

DISC serisinde 2 adet rapor türü mevcuttur:

 • Bireysel DISC Envanteri 

 • Takım DISC Envanteri

Talent Insights Kişilik Envanteri

Talent Insights kişilik envanteri ile insanların davranışsal tarzlarını (DISC - nasıl davranmayı ve iletişim kurmayı tercih ettikleri) ve kişisel motivatörlerini (neden harekete geçtikleri) ölçebilirsiniz. Talent Insights kişilik envanteri 4 temel davranış ve 12 motivatör olmak üzere toplam 16 faktörü ölçer ve raporlar.

Talent Insights serisinde 6 adet rapor türü mevcuttur:
 

 • Talent Insights Engagement Raporu

 • Talent Insights Yönetici Raporu

 • Talent Insights Satış Raporu

 • Talent Insights Genel Raporu

 • Takım DISC Raporu

 • Takım İtici Güçler Raporu

tti-success-insights-talent-envanter-rapor-ornegi-3.png
tti-success-insights-trimetrix-hd-envanter-rapor-ornegi-3.png

TriMetrix HD Kişilik Envanteri

TriMetrix HD kişilik envanteri ile kişilerin davranışsal tarzlarını, kişisel motivatörlerini, yeteneklerini ve algılarını ölçebilirsiniz. Oldukça kapsamlı ve çok bilimli olan TriMetrix HD kişilik envanteri 4 temel davranış, 12 motivatör, 25 yetenek ve algının 6 boyutu olmak üzere toplam 59 faktörü ölçmektedir. 

TriMetrix HD serisinde 4 adet rapor türü mevcuttur:
 

 • TriMetrix HD Yönetici Raporu

 • TriMetrix HD Legacy Raporu

 • Takım DISC Raporu

 • Takım İtici Güçler Raporu

Duygusal Zeka (EQ) Envanteri

Duygusal Zeka (EQ) Envanteri; başkaları ile daha yüksek düzeyde işbirliği kurmak ve üretkenliği kolaylaştırmak için kişilerin duygularını algılama, anlama ve etkili bir şekilde gerçek hayata uygulama yetkinliğini ölçen bir kişisel gelişim raporudur. Duygusal Zeka (EQ) Envanteri duygusal zekanın 5 temel boyutunu ölçer ve raporlar.

Duygusal Zeka serisinde 1 adet rapor türü mevcuttur:
 

 • Duygusal Zeka (EQ) Raporu

tti-success-insights-duygusal-zeka-eq-envanter-rapor-ornegi-3.png
tti-success-insights-trimetrix-eq-envanter-rapor-ornegi-3.png

TriMetrix EQ Kişilik Envanteri

TriMetrix EQ kişilik envanteri kişilerin davranışsal tarzlarını, kişisel motivatörlerini ve duygusal zekalarını ölçer. TriMetrix EQ kişilik envanteri 4 davranış,12 motivatör ve duygusal zekanın 5 boyutu olmak üzere toplam 21 faktörü ölçer ve raporlar.

Trimetrix EQ serisinde 3 adet rapor türü mevcuttur ki bunlar;
 

 • TriMetrix EQ Raporu

 • Takım DISC Raporu

 • Takım İtici Güçler Raporu

İş Yeri Stresi Envanteri

İş Yeri Stresi Envanteri raporu ile kişilerin, ekiplerin, departmanların veya kurumların iş ortamı ile bağlantılı olarak karşılaştıkları farklı stres nedenlerini ortaya çıkarabilirsiniz. İş Yeri Stres Envanterinde 2 rapor türü mevcuttur.
 

 • Bireysel Stres Raporu

 • Grup Stres Raporu

tti-success-insights-is-yeri-stres-envanter-rapor-ornegi-3.png
bottom of page