top of page

İş Ortamı Stresini Ölçmek için 7 Önemli Faktör

Updated: Jun 26İş ortamı stresi

Bazı İnsanların Farkında Olmadığı İş Ortamı Stresinin Temel Nedenleri.


Sürekli faaliyette olan Dünya’mızın yoğun temposunda, iş bitirme tarihlerine veya başka iş gereksinimlerine uyabilmek çok zor olabilir. Böyle olduğunda stres içimizde yavaş yavaş büyür.


Ama iş ortamı stresi sürekli ve uzun vadeli olduğu zaman, çok bunaltıcı bir hale gelebilir. Bu sadece görevleri tamamlayamamamıza neden olmaz, ayrıca yönetici ve çalışma arkadaşlarımızla olan ilişkilerimize de zarar verir.


TTI’ın Stress Quotient™ yani İş Yeri Stresi envanteri, stresin bireyleri ve bir organizasyonu nasıl etkilediğini 7 farklı indeksle ölçerek sadece stres yaşadığınızı belirtmekle kalmayıp (bu zaten bilgisiniz dahilindedir) iş ortamında sizi en çok strese sokan konu başlıklarını ve göz ardı ettiğiniz temel nedenleri de ortaya çıkarıyor.


Bu başlıklar:


“İşin Talep Ettikleri” İndeksi: Zaman yönetimini, kendi zaman çizelgeniz ve zamanınız üzerinde ne kadar kontrolünüz olduğunu ve yeteneklerinizin işe ne kadar uyumlu olduğunu ölçer.


“Sürekli çalışmak ve hiç oynamamak Jack'i sıkıcı bir çocuk yapar.” The Shining filminde geçen bu replik iş hayatına tam uymaktadır. Günümüzde yükselen bir rakamla, çalışanlar daha fazla iş yapmaları için sürekli baskı altındalar. “Daha fazla çalışma" üzerine kurulu olan ekonomimiz çalışanlar üzerinde oldukça kötü etkiler yaratarak sadece onların akıl sağlıklarını değil, ayrıca şirketlerin başarılarını da uzun vadede kötü anlamda etkilemektedir.


“Emek/Ödül Dengesi” İndeksi: İş ortamı anlamlılığını, iş ortamında amaç ya da önemliliği bunun yanı sıra iş ortamında alınan takdiri ve ödülü (iş yerinde eforun ve adanmışlığın geri dönüşü) ölçer.


Bir işi kabul etmemizin ya da bir işe eleman almamızın nedeni, kriterlerimize uyması ve bizi başarıya götürecek olmasıdır. Ama yaptığımız işin karşılığını uygun bir şekilde almadığımız zaman - maaş, övgü, zam veya bir takdir göstergesi - yöneticimizin arkamızda olmadığını hissedebiliriz ve bu içimizde bir güvensizlik hissinin oluşmasına neden olabilir. Elinden gelen her şeyi yapan bir eleman, gösterdiği çabanın yöneticisi tarafından takdir edildiğini görürse çaba göstermeye devam etme eğiliminde olacaktır.


Kontrol İndeksi: İşinizi etkileyen karar ve eylemlerde düşüncelerinizin ne kadar etkili olduğunu hissettiğinizi ölçer.


Hepimiz iş ortamında görüş ve fikirlerimizi paylaşmak için yetkili olduğumuzu hissetmek isteriz. Bu bir dereceye kadar bağımsız ve bir takım oyuncusu olduğunuzu gösterir. Peki ya alt departmanlardan gelen fikir ve stratejilere önem verilmeyen bir şirkette çalışıyor olsaydınız? Bu durumda, takımın bir parçası gibi hissetmeyebilir ve fikirlerinizin önemli olmadığını düşünebilirdiniz. Bu, iş ortamında gittikçe içinize kapanmanıza neden olup performansınızı etkilerdi.


“Kurumsal Değişim” İndeksi: Bu indeks 3 parçaya ayrılır:1) Kurumsal iletişim: politikaların, prosedürlerin ve diğer faaliyetlerin size nasıl aktarıldığı, 2) Kurumsal evrim: kurum içindeki değişim ve gelişimin süreci ve 3) Kurumsal vizyon: kurumun başarmak istediklerinin istek uyandıran açıklaması.


Şirketinizin gündemi ister başka bir şirketle yapılan bir ortaklık, ister çalışan listesinde yapılan bir değişiklik olsun, yönetimin şirkette neler olup bittiği konusunda çalışanları haberdar etmesi gerekir. Ne de olsa, bu gibi değişiklikler sizi doğrudan etkilerler ve bu yüzden her şeyin size bildirilmesini umut edersiniz. Ama durum her zaman bu olmayabilir ve bu da soyutlanmış hissetmemize neden olur. Hatta, eğer artık kurumun bir parçası olarak hissetmezlerse bazı çalışanların temelli işte çıkmalarına bile neden olabilir.


Yönetici İndeksi: Yönetici farkındalığını, diğer bir deyişle bir yöneticinin insanların kişilerarası ihtiyaçlarını fark edebilme ve anlayabilme yeteneğini; ve yönetim şeklini, yani yöneticinin insanlarla veya işle ilgili sorunları nasıl ele aldığının genel sürecini kapsar.


Genellikle, işimizle ilgili olumsuz şeyler söylememizin ya da işten ayrılmaya karar vermemizin nedeni yöneticimizle olan kötü ilişkimizdir. Bu gibi durumlar, iş bitirme ve yeni fikirler sunduğumuzda anlaşılabilme yeteneğimizi kötü etkiler. Yöneticimizin desteğini arkamızda hissetmemek moral bozucu olabilir ve çoğu insanın eşyalarını toplayıp gitmelerine yol açabilir.


“Çalışma Arkadaşları Desteği” İndeksi: Sakınmayı, diğer bir deyişle çatışma yaratacak durum ya da insanları bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde görmezden gelmeyi ve işbirliğini, diğer bir deyişle arzulanan sonuca ulaşabilmek için beraber çalışma sürecini ölçer.


İş ortamı ilişkileri genelde evdeki ilişkilerimizin bir uzantısıdır. Fakat bu ilişkiler fikir ayrılıkları yüzünden zarar gördüğü zaman, iş yerindeki performansımız ve verimliliğimiz bundan doğrudan etkilenebilir. Ama farklılıkları bir kenara bırakıp, arzulanan amaca ulaşabilmek için uyum halinde çalışabilme becerisi, bize işbirliği seviyesini gösterir.


“İş Güvencesi” İndeksi: Fırsatları, iş istikrarını ve iş ortamı güvenini ölçer.


Aslında en önemlisi, iş yerinde bir fark yarattığımızı ve başarılı olduğumuzu bilmektir. Ama yöneticimiz bizi odasında çağırdığında içimizde kötü bir his oluyorsa, şirketimizdeki yerimizin ilerlemesi konusunda kaygılarımız var demektir. Durum bu olduğunda, bu gibi bize yetersiz hissettiren kaygılarımızı yöneticimizle beraber çözmeye çalışmak isteyebiliriz.


Çalışanlarınızın stres seviyelerini ölçmek ve buradan edineceğiniz veriler ile gelişim adına aksiyon almak için bize ulaşın!

Comments


bottom of page