top of page

Değerlendirme Merkezi: Değerlendirici (Assessor) Kimdir?

Updated: Jun 25Değerlendirme Merkezi

“Değerlendirici (assessor)” kavramı ile Değerlendirme ve Gelişim Merkezi (Assessment & Development Center) uygulamalarında görev alan değerlendirme uzmanlarını kastediyorum. Önce tanımdan başlayalım: bir değerlendirici gözlem yapmak, kaydetmek, sınıflamak ve güvenilir yargılarda bulunmak üzere eğitilmiş kişidir. Bu tanımda yer alan rolleri daha ayrıntılı incelersek;


Gözlem Yapmak: Gözlem yapmak, adayların değerlendirme merkezi uygulamaları sırasındaki davranışlarının incelenmesini içerir. Adayların niyetlerinin ya da zihinlerinden geçenlerin tahmin edilmemesi gerekmektedir. Değerlendiricinin görevi, istenilen yetkinliklerin göstergeleri olan davranışları gözlemlemektir. Jestler ve mimikler de gözlemlenebilir, ancak bu hareketlerin anlamları her birey için aynı, kesin ve standart olmadığından dolayı değerlendirmede belirleyici olmamalarına özen gösterilmelidir.


Kaydetmek: Kaydetmek, adayların söylediklerinin not edilmesi anlamına gelmektedir. Kaydetmenin işlevi, uygulama sonrasında konuşulanları hatırlayabilmek ve puanlamada veri ve kanıt olarak kullanabilmektir. Kayıt işleminde, konuşulanların olabildiğince çok bir şekilde not edilmesi gerekir. Notlarda aşırı kısaltmalara gidilmemeli ve yorum katılmamalıdır. Kayıt sırasında değerlendirme yapılmamalı, sadece adayların söylediklerinin not alınmasına odaklanılmalıdır. Puanlama aşamasında kanıt olacak bu kayıtların şu üç özelliği taşıması gerekir:


  • Geçerlilik: Kaydedilen bilgiler ölçümlemeye ve değerlendirilmeye çalışılan yetkinlikle ilgili ve yetkinliğin kapsamına giriyor olmalıdır.

  • Yeterlilik: Kaydedilen bilgiler ilgili yetkinlikle ilgili yargıda bulunmaya yetecek çoklukta ve kalitede olmalıdır.

  • Özgünlük: Kaydedilen bilgiler tamamıyla gözlem yapılan adaya ait olmalıdır.Değerlendiricinin genel ifadelerinden oluşmamalıdır.

Sınıflamak: Sınıflamak, doğru davranışların doğru yetkinliklerle eşleştirilmesidir. Gözlem ve kayıt işlemlerinden sonra toplanan tüm bilgilerin hangi yetkinliğe veri teşkil ettiğinin ayrımına gidilmesidir. Sınıflamanın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için yetkinliklerin tanımlarının, alt yetkinliklerinin ve davranış boyutundaki göstergelerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde değerlendirici tarafından öğrenilmiş olması gerekir.

8 views0 comments

Comments


bottom of page