top of page

YANSITICI YAZMA TARZI

Updated: Apr 26

Yansıtıcı Yazma, geçmiş deneyimlerin kişinin görüş ve yaklaşımlarında ne şekilde bir değişim gerçekleştirmiş olduğunun anlatıldığı değerlerin, duyguların, yorumların ve kişisel bir dilin kullanıldığı bir yazım türüdür. Yansıtıcı Yazma yöntemini kullanabilmek için önce Yansıtıcı Düşünmenin ne olduğunu anlamak gerekir.


Yansıtıcı Düşünme, kişinin deneyimleri ve bilgi birikimi üzerine derinlemesine dikkatli bir şekilde düşünmesidir. Yansıtıcı bir şekilde düşünmek ve yazabilmek için şu üç koşul gerekir:


 • Deneyim yaşamış olmak

 • Deneyim üzerine düşünmüş olmak

 • Deneyimden öğrenmiş olmak


Yansıtıcı Düşünme, kişinin dünya algısına, deneyimlerine ve kendisine dair kişisel bir farkındalığa sahip olmasını ve kişisel gelişimine önem vermesini gerektirir.


Yansıtıcı Yazma


 • Bilginin, deneyimin ya da görüşlerin sadece betimlenmesi değildir.

 • Basit bir problem çözme yöntemi değildir.

 • Basit karar ve yargılardan oluşmaz.

 • Öğrenilenlerin bir tür özeti değildir.

 • Standart akademik bir yazı değildir.


Yansıtıcı Yazma ve Akademik Yazım teknikleri birbirine karıştırılmamalıdır.


Yansıtıcı Yazım, şunları içermelidir:


 • Deneyimlerin, olayların ve süreçlerin tanımlanması

 • Bunlarla ilgili duyguları

 • Olumlu ve olumsuz deneyimleri

 • Bu deneyimlerle ilgili kişinin kendini sorgulaması

 • Çalışmanın analizi ve ilerlemenin değerlendirilmesi

 • Deneyimin dürüst ve samimi bir değerlendirmesi

 • Birinci tekil şahıs dili

 • Sorduğunuz sorular ve vardığınız sonuçlar

 • Olasılıklar, tezler, önerileriniz, çözümleriniz, yorumlarınız

 • Önceki fikirleriniz ve sonraki fikirleriniz arasındaki fark

 • Deneyimlere, fikirlere ve olaylara verilen tepkileri içerir.

 • Öğrenilenlerin irdelenmesini sağlar.

 • Kendini tanıma fırsatı sağlar.

 • Bir eylemin ya da görüşün gerekliliği üzerine düşünülür.


Neden Önemlidir?


 • Deneyimin bir adım geri gidilerek daha nesnel bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

 • Olumlu ve olumsuz deneyimlerin incelenmesi olaylara olan belirli yaklaşımlarınızı sebeplerini anlamanızı sağlar.

 • Deneyimleriniz üzerine yansıtıcı bir şekilde eğilmeniz problemleri daha kolay çözmenizi sağlar.

 • Okuyucular fikirlerinizi nasıl oluşturduğunuzu anlar.


Neden Yansıtıcı Yazım


Bağlantı Yapmak/Kurmak: Yansıtıcı yazım sayesinde daha önce öğrenilen şeyler ile yeni öğrenilenler, teori ile pratik ve ne yaptığınız ile niye yaptığınız arasındaki bağlantıları kurmanızı, keşfetmenizi ve anlamanızı sağlar.


Öğrenme Sürecini İncelemek: Neyi öğrenmiş olduğunuzun yanında bütün bunları nasıl öğrendiğinizi anlamanızı, öğrenme biçiminiz üzerine düşünmenizi ve yorum yapmanızı sağlar.


Öğrenilenlere Açıklık Kazandırmak: Öğrenilenlerin tanımlanması ve yorumlanması sayesinde nelerin öğrenildiği, nelerin öğrenilmediği ortaya çıkar.


Başarılar ve Başarısızlıklar Üzerine Düşünmek: Başarılar üzerine gerçekleştirilen yansıtıcı bir düşünme ve yazım eylemi doğru yaklaşım ve yöntemlerin belirlenmesini ve daha sonra bilinçli bir şekilde uygulanmasına olanak tanır. Başarısızlıklarla ilgi nedenlerin analiz edilmesi ve yorumlanması tekrarlamanızı önler.


Etkin ve Bilinçli Bir Öğrenen Olmak: Yansıtıcı yazım sayesinde öğrenilenlere hem öğrenme aşamasında hem de sonrasında etkin ve bilinçli bir şekilde yaklaşan bireyler olmanızı sağlar. Böylelikle verimli öğrenme deneyimleri yaşayan ve öğrendiklerini içselleştiren bir birey olursunuz.


Yansıtıcı Yazım Tarzı


Düşünceleriniz ve yorumlarınızla ilgili olduğu için öznel ve kişisel bir dili vardır ve birini tekil şahıs kullanılır. Bu yüzden yansıtıcı ve mantıklı olmanın yanında kişisel, kuramsal, eleştirel ve yaratıcı da olabilirsiniz. Akademik kanıtlar aramayla kendinizi kısıtlamak zorunda kalmayıp deneyimlerinize dayanarak yorumlar yapabilirsiniz.


 • Yansıtıcı yazım tanımlama (kim, ne, ne zaman) ve analiz (nasıl, neden) içerir. Cevaplardan daha çok yeni soruların ortaya çıkmasını sağlayan araştırıcı bir yazım türüdür.

 • Düşünce ve duygularınızı dışa vurma olanağı tanır.

 • Akademik yazılar kadar resmi olmasa da günlük konuşma dilini en azda tutmak gerekir.2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page