top of page

İKNA NEDİR?

Updated: Apr 26
Martin Luther King Jr’nin “Bir hayalim var” konuşmasını ya da Başkan Kennedy’nin “Aya bir insan göndereceğiz” konuşmalarını hatırlayın. Tanıdığınız başarılı koçları, politikacıları ve yöneticileri düşünün. Hepsinin ortak yanı, iletişimdeki ikna becerileridir. Hedefledikleri sonuçlara ulaşmak için mantığa, nedene, alışkanlıklara, duygulara ve arzulara ve bazen de kişisel güce hitap ederler.


İkna, başkalarını fikirlerini, düşüncelerini, eylemlerini ve kararlarını değiştirmeye razı etme becerisidir. Kurduğunuz iletişim yoluyla insanları etkilemektir. Burada bahsettiğimiz ikna, etik anlamda ikna etmektir. Hitler ve Jim Jones da ikna yetenekleri kuvvetli kişilerdi; ancak burada kastettiğimiz o tür bir ikna değildir.


İkna yeteneğine sahip kişiler genelde arkadaş canlısı, kibar, güvenilir ve bilgilidirler. İnsanlar güvenmedikleri ya da inanmadıkları kişiler tarafından kolay kolay ikna olmazlar. İkna becerisi yüksek kişilerin sözlü iletişimleri kuvvetlidir, başkalarının ihtiyaçlarını dinler ve anlarlar ve fikirleri başka birinin bakış açısından sunabilirler. Aldatıcı olmadan söylemlerini farklı dinleyici kitlelere uygun hale gelecek şekilde uyarlayabilirler. Fikirlerini mantıklı ve makul bir çerçevede sunar, mantığı ve olumlu duygulara hitap etme becerisini başarılı bir şekilde birleştirebilirler. Başkalarını düşman olarak değil, işbirliği yapabilecekleri taraftarları olarak görürler. İknanın ulaşabileceği en üst seviye, insanların ilham alarak birtakım sözler vermelerini ve gerçekleşeceğini hayal bile edemeyecekleri sonuçlara ulaşmalarını sağlamaktır.


“İnsanların inanmayarak girdikleri hiçbir durumdan onları inandırarak çıkartmazsınız.” Ben Goldcare


İkna yeteneği henüz gelişmemiş kişiler sadece kendi fikirlerinin önemli olduğuna inanabilirler. Bu kişiler vücut dilini okumakta genelde iyi değildirler ve fikirlerini de karşı tarafa hitap edecek şekilde sunamazlar. Eğer söylediğimiz bu ifadeler sizi tanımlıyorsa, ikna yeteneğinizi geliştirmenizin yolları vardır.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page