top of page

DUYGUSAL ZEKA ve BOYUTLARI

Updated: Apr 26

Günümüz işgücü her türden konuyla ilgili moda sözcükler ve jargonlarla dolmuş durumda. Duygusal Zeka ya da genellikle kullanıldığı haliyle EQ, bunlardan biri. Çabuk parlayan ve sönen moda sözcüklerin tersine, araştırmalar ve performans çalışmaları EQ ile ilgili doğruluk ve gerçeklik payının şüphecilerin düşündüklerinden daha fazla olduğuna işaret etmektedir.


Araştırmalar desteklese de birçok kişi EQ kavramının tam olarak ne olduğunu, kendilerinde bunu nasıl tanımlayabileceklerini, kişisel ve profesyonel yaşamlarına nasıl uygulayacaklarını bilmemektedir. EQ’nun uygulanmasına geçmeden önce onun nasıl ortaya çıktığına ve gerçekten ne anlama geldiğine bakalım.


En basit haliyle, EQ değişim ve bu değişime sizin verdiğiniz tepki ve beklenti ile ilgilidir. Bugün dünyamızın sürekli olan unsurlarından birisi sürekli değişimdir. Ne kadar büyük ya da küçük olsun herhangi bir değişim meydana geldiğinde EQ’nuz çalışır. Değişimin doğası pozitif ya da negatif olsun EQ’nuz devreye girmek zorundadır.


Negatif olaylar düşük EQ ile birleştiğinde gün boyunca kişinin verimliliğini mahveder. Yüksek EQ seviyesi negatif olaya karşı etkilenmeyi azaltırken bir taraftan da az da olsa bireyin verimliliğinde düşüşe yol açar; bu yüzden günümüzde yüksek EQ seviyesi yetenek yönetiminin en önemli parçalarından biri haline gelmiştir. Yüksek EQ sahibi profesyoneller zorlukların üstesinden daha kolay gelebilmekte, verimliliklerini koruyabilmekte ve görevlerine odaklanabilmektedirler. Böylece kurum için de daha fazla verimlilik yaratılmış olmaktadır.


Yüksek EQ sahibi olmak sinirlenmeyeceğiniz, heyecanlanmayacağınız ya da duygulanmayacağınız anlamına gelmez. Basitçe söylersek, EQ’su düşük olan birine göre daha kolay yoğunlaşabilirsiniz. TTI EQ modelinin her biri bir diğerinin üzerine inşa edilmiş 5 boyutu vardır. Bu beş boyut aşağıdaki gibidir:


  • Kişisel Farkındalık

  • Kişisel Denetim

  • İçsel Motivasyon

  • Sosyal Farkındalık

  • Sosyal Denetim

Daniel Goleman tarafından tanımlanmış her bir boyutu ve performansa olan etkilerini gözden geçirelim.


KİŞİSEL FARKINDALIK


Kişisel Farkındalık ruh halinizi, duygularınızı ve güdülerinizi ve bunların diğerleri üzerindeki etkilerini tanıma ve anlama yeteneğidir.


KİŞİSEL DENETİM


Rahatsız edici etkileri ve ruh hallerini kontrol etme ya da yönlendirme ve yargıda bulunmayı erteleme eğilimi ve eyleme geçmeden önce düşünme.


İÇSEL MOTİVASYON


İçsel Motivasyon, para ve statünün ötesinde nedenler için çalışmaya duyulan tutku ve kararlılık ve enerji ile hedeflerin peşinden gitme eğilimidir.


SOSYAL FARKINDALIK


Sosyal Farkındalık, diğer insanların duygusal karakterini anlama yeteneğidir.


SOSYAL DENETİM


Sosyal Denetim yeni ilişkiler kurma ve ilişkileri yönetme ustalığıdır.


Kişisel farkındalık ve kişisel denetim kategorilerine özel dikkat gösteriniz çünkü bunlar gelecekteki gelişim için zemin hazırlayacaktır.


Aşağıdakiler üzerine düşünün:


  • Duygularınızın farkında mısınız?

  • Tepkilerinizi kontrol edebiliyor musunuz?

  • Motivasyonunuz ne?

  • Duygularınızın diğerleri üzerindeki potansiyel etkisini anlıyor musunuz?

  • Diğerlerinin duygusal durumlarını negatif olarak etkilemeyecek bir şekilde iletişim kurabiliyor musunuz?

EQ’nun bu temel anlayışını günlük yaşantıda uygulamak oldukça kolaydır. Bu yolculuğa başlamanın iyi bir yolu Kişisel Farkındalık ve Kişisel Denetime odaklanmaktır. Kişisel Farkındalık için gün boyunca “duygusal ateşinizi” ölçtüğünüzden emin olun. Bu duygularınızı değerlendirmenizde yardımcı olacaktır. Kişisel denetim bir miktar daha zor olabilir çünkü kendinizi yeniden toparlamak için duygusal uyarlayıcılara ihtiyacınız olur. Duygusal uyarlayıcılar sevdiğiniz birinin resmi, mutlu bir müşterinden gelen bir sesli mesaj veya hatırlaması kolay mutlu bir an olabilir.


Bir kurumda EQ’yu anlamak ve uygulamak insanların duygusallaşmadan duygu sahibi olmasını sağlar. Duygularınızın farkında olma konusunda ustalaşmak ve sonra etkilerini yönetebilmek, karar verme yeteneğinizi ve performansınızı hızlı bir şekilde geliştirir. İnsanlara kötü bir ruh hali yansıtmak yerine duygularınızı kontrol edebildiğinizde size saygı duyarlar. Duygusal yoğunluğun fazla olduğu anlarda karar verme sürecini ertelediğinizde ve sakinleşip daha mantıklı kararlar verdiğinizde akranlarınız, iş arkadaşlarınız ve çalışanlarınızın size olan takdirleri daha da artar.5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page