top of page

YETENEK YÖNETİMİ ÇILGINLIĞINI YENMEK İÇİN BİR YÖNTEM VAR

Updated: Apr 26
Gizli Yetenekleri Bulmak İçin Daha Derine Dalın


Yetenek yönetimi sistemleri hakkında konuşmak sizi çok farklı yerlere götürebilir. Çoğu şirket yetenek yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için birden fazla kaynak kullanır: İnsan bulmak için bir işe alımcı; çalışanları işe bağlamak için farklı motivasyon sistemleri; şirket içi yöneticilerin basit performans göstergeleri ile performans ölçmesi yoluyla insanları terfi ettirmek ve geliştirmek vs. Gelgelelim, bu parçaların bir bütün oluşturması ya da birbirini tamamlayıcı özellik taşımaları çok nadirdir. Bu sistemlerin işin kendisiyle bir bağlantıları olması da pek olası değildir.


Peki ya...


...işiniz konuşabilseydi? Sizden hangi yetenek ve becerileri isterdi?


...her iş için anahtar sorumluluk alanlarını içeren spesifik bir iş benchmarkınız olsaydı? İşe alımlarınız ne kadar daha verimli olurdu?


...performans değerlendirmelerini iş için gerekli olan belirli anahtar sonuç göstergelerine dayandırabilseydiniz? Verimlilik ne kadar artardı?


...kaçınılmaz olarak çoğu süreçte bulunan doğal önyargıları kaldırabilseydiniz?


..bir program, doğru yeteneği Keşfetmenize, halihazırdaki çalışanlarınızı işe Bağlamanıza, yüksek potansiyel gördüklerinizi Terfi ettirmenize, işin kritik faktörlerine ve performans göstergelerine bağlı olarak daha yüksek seviyede Uygulama yapmanıza olanak sağlayabilseydi?


Çılgınlığı Durduracak Yöntem


Gelin Keşfet ile başlayalım. Doğal önyargıyı ortadan kaldırdığınızda, bu size adaylar keşfederken işin gereklerine uygun adayları keşfetme imkanı verecektir, en çok hoşunuza gideni değil. Biliyorsunuz...hani şu iş görüşmesi sırasında çok sevdiğiniz ve herkesi etkileyen ama altı ay sonra yollarınızı ayırmak durumunda kaldığınız kişi.


Ayrıca bu şık halihazırdaki çalışanlarınız içinde oldukça uygun, çünkü bazen aradığınız kişi aslında şirketinizin zaten içinde olabilir. Tekrardan, işin gerek duyduğu yetenek halihazırdaki çalışanlarınızın içinde zaten varken olanı keşfetmek yerine, bu yeteneği şirket dışında aramanız gerektiği önyargısını kaldırıyoruz.


İşe bağlamak bir çok şirket için oldukça önemli bir unsur. İşe bağlılık iş hayatında çokça konuşulan bir konu bison bir kaç senedir de öyle. Daha açık bir şekilde anlatacak olursak çok sayıda şirkette işe bağlılık oldukça düşük. Bazı araştırmalar çalışanların %70’inden fazlasının bir şekilde işe bağlılık konusunda sorun yaşadığını göstermiştir.


Eğer şirketinizin işe bağlılık oranı düşükse, büyük ihtimal verimlilik de düşüktür. Gallup’un 2013’de yayınladığı Amerikan İşgücünün Durumu yazısında ortalamanın üstüne iş bağlılığına sahip olan şirketler, verimlilikte ortalamanın %38 satışta ise %50 üstündedir, bu da %27 daha fazla kâr elde edilmesini sağlamaktadır. Elde ettiğinzi kârı %27 arttırmak istemez misiniz? Bu sonuca olan etkisinin iş bağlığının neden bu kadar çok konuşulan bir konu yaptığını görüyor musunuz?


Terfi bir çok başka konuda işinize yarayabilir. Şirketinizin kültürünü bir üst seviyeye çıkarmak istediğinizde ya da boş olan yönetici pozisyonunuzu doldurmak için birini ararken, bizim sistemimiz tahmini iş yapmanızı tamamen engeller.


Eğitim ve gelişme “herkese uyan tek çözüm” olmamalıdır. Kişinin doğal yeteneklerini keşfetmek için işin gereksinimlerini gözden geçirmeli, ve kişiye özgü bir gelişim planı oluşturmalısınız.


Bilin bakalım halihazırdaki çalışanlarınızı terfi ettirip kariyerlerini geliştirerek yeteneklerinin farkına varınca ne oluyor? Olan şu: İşe bağlı ve motive bir çalışan. Bunun yanı sıra, yükselmeye ya da eğitim ve koçluk almaya hazır yüksek potansiyelli insanlardan oluşan bir yedekleme planına sahip oluyorsunuz.


Uygulamak çoğu zaman gereğinden fazla kullanılan bir sözcük. Bununla birlikte, anahtar performans göstergelerine (KPI) sahip olmak çoğu işte başarı için çok kritiktir. Genelde, bu KPI’lar pozisyonun tarihine ya da o pozisyonda işlerin nasıl yürümesi gerektiği hakkında birinin fikrine göre belirlenirler. Önyargı oluşması için çok uygun bir ortam. Bu önyargı işin başarısı için asıl gerekli olan performansı alıp götürebilir.


Daha Derine İnmek


TTI SI logosunun bu unsuru ölçme ve değerlendirme araçlarımızın gizli yetenek ve becerileri ortaya çıkarıp işe yarar hale getirmek için nasıl bir harmoni içinde çalıştığını göstermektedir.


İş dünyasında belki de en fazla kullanılan değerlendirme aracı DISC’i en üstte ya da başka bir deyişle yüzeyde görmektesiniz. Bu logoyı bir buzdağı olarak düşünün. Hepimiz “buzdağının görünen kısmı” deyimini duymuşuzdur ve buzdağlarının büyük bir kısmının yüzeyin altında olduğunu biliyoruz. Bu aynı zamanda insanlar için de geçerlidir.


Peki yüzeyin altında biz neyi ölçüyoruz? İtici güçler, Boyutsal Denge, Yetenekler ve hatta EQ (Duygusal Zeka).


Yüzeyde olan DISC’i insanların yaptıkları şeyleri “nasıl” yapmayı sevdikleri olarak düşünebiliriz. İtici Güçleri ise yaptıkları şeyleri “neden” yaptıkları olarak düşünelim. Sonra Boyutsal Denge’yi “neler yapabildikleri” ve Yetenekleri de “bugüne kadar neler yaparak takdir görmüşler” ölçütü olarak görebiliriz. Fakat bu karışımda ayrıca EQ’dan da bahsettik, biz EQ‘yu hayatlarında karşılarına çıkan olayları “nasıl ele alıyorlar”’ın ölçütü olarak kabul ediyoruz. Bu çok önemli değerlendirme aracını kavrayış ve öz farkındalığı arttırmak için öneriyoruz, çünkü EQ her işte çok önemlidir.


DISC değerlendirme aracımızı başka araçlarla eşleştirmek size bir insanın “nasıl, neden ve ne”lerini – itic güçler, duygusal zeka ve yetenekler- %94 doğrulukla (2012 yılı bağımsız araştırma) ölçmenize yardımcı olacaktır. Bu seviyede bir doğruluğun elde ettiğiniz kârı arttırmaya nasıl bir etkisi olacağını düşünün – kötü işe alımlar yok ve yüksek verimlilikle çalışan işine bağlı çalışanlarınız var.


Eğer gerçekten şirketinizi nihai amacını etkilemek istiyorsanız, bugün bize ulaşın. Size, gelecekteki ve halihazırdaki çalışanlarınızın gizli yeteneklerini ortaya çıkarmak ve onları kullanılabilir hale getirmek için şirketinizin gereksinimlerinin derinlerine dalmanıza yardımcı olmaya hazırız.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page