top of page

YARATICILIK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Updated: Apr 26


Uygarlığın yolu yaratıcılığın taşları ile örülüdür. Kurumlar hayatta kalmak için iniovasyona ve uyum sağlamaya ihtiyaç duyarlar ve yaratıcılık da bu ikisini serbest bırakarak yeni fikirlerin üremesini sağlar. Liderler dünyayı değiştirmek için her zaman yaratıcı fikirler kullanmışlardır. Yarının liderleri için farklı olacak tek şey, değişimin hızı sebebiyle yaratıcı fikirlerin ömürlerinin daha kısa olmasıdır. Kurumların rekabet edebilmesi için yeni fikirlere ihtiyaç vardır, bu da kurum içinde yaratıcı insanların bulunmasını gerektirir. Dünya genelinde yaratıcı endüstrilerin tırmanışta olması, yaratıcı insanların ya da “tasarımcıların” iş hayatı içinde aranır hale gelmesine sebep olmuştur. Bu tasarımcılar, zor durumlar karşısında problem çözme yeteneklerini yaratıcı bir biçimde gerçekliğe dönüştürme becerisine sahiptirler. Yaratıcılık süreci, teknik bilgi ve pazarlama bilgisini uyum içinde birleştirerek ortaya çıkan ürünün potansiyel ekonomik değerini de arttırmaktadır. Bu sebeple, tasarım stratejisi kurumların gelecekte büyüyebilmeleri için kritik önem taşımaktadır.


“Hayal gücü her şeydir. Hayatın getireceği cazip şeylerin bir ön izlemesidir.” Albert Einstein


İletişimin gelişmesi, yeni fikirlerin hayata geçirilmesini sağlayacak büyük kapılar açmıştır. Bir sektördeki mükemmel bir fikir, genelde yerini tamamen farklı bir sektör kaynaklı başka bir fikre bırakmaktadır. Geçmişte birbirine yakın çalışan bir grup insan bir fikri alıp onu geliştirmek üzere üstünde çalışırken, şimdi ise bu insanlar farklı farklı yerlerde bulunabiliyor ve tamamen farklı alanlarda çalışabiliyor.


“Mucidin İkilemi” kitabında Clayton Christensen farklı sektör ve pazarların yaratıcı yeni ürünler ve iş modelleri karşısında nasıl dağıldığını ve devrildiğini anlatıyor. Bu radikal değişime “yaratıcı yıkım” adını veriyor. Bu kavramın birçok örneğini görmek mümkün. Müzik endüstrisi kasetten diske, oradan da on-line müziğe doğru hızlı bir şekilde hareket etti. Telekomünikasyon sektörü, telsizden kablosuz bağlantıya ve sonra da IP tabanlı yeni nesil ses hizmetlerine doğru yol aldı. Sizin de telefonunuz aynı zamanda bir müzik veya telekomünikasyon cihazı mı? Peki ya fotoğraf makineniz?


Yaratıcı yıkım, yeni pazarlar ve pazar liderleri yaratmaktadır. İronik bir şekilde, sektörlerinin en tepesindeki, en büyük pazar payına ve kaynağa sahip firmalar, en kırılgan ve ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya firmalar haline gelmektedir- tıpkı 9 yaşındaki bir çocuğun bir anda ortaya çıkıp herkesi, her şeyi değiştirmesinde olduğu gibi. Hayatta kalmak için takip edilmesi gereken söylem “değiş ya da öl” olmuştur.


Gelecekte tüm liderlerin; çalışanlarının, tedarikçilerinin, müşterilerinin, hatta rakiplerinin yaratıcılığını anlayacak, besleyecek, üzerinde çalışacak ve doğrulayacak becerilere sahip olması gerekecektir. Liderler yaratıcılık işini şirket, departman ya da birey bazında değil, network’ler üzerinden yürüteceklerdir. Yaratıcılık süreci her zaman yeni bir ürün veya aksiyon ile sonuçlanmayabilir; çünkü ürünlerin veya eylemlerin başarısı aynı zamanada pazardaki koşulların uygunluğuna da bağlıdır. Bununla birlikte, eğer yaratıcılık ortada yoksa, pazardaki hareketler kurumun uzun vadede yavaş yavaş ortadan kaybolmasına sebep olabilir.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Комментарии


bottom of page