top of page

KURUMLAR ve KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME

Updated: Apr 26
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin en son aşaması olan “Kendini Gerçekleştirme” gereksinimini gidermiş; bu konuda başarılı olmuş bireyler büyük başarılar elde ediyor. Kurumların da çalışanlarını kendilerini gerçekleştirebilecekleri ortam ve olanakları sağlamaları başarılı sonuçlar elde etmeleri için büyük önem arz ediyor. Mutlu ve tatmin olmuş çalışan yaratma ve Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi arasında sıkı bir ilişki var.


Maslow gereksinimleri şu şekilde kategorize etmektedir:


Fizyolojik Gereksinimler (nefes, besin, su, cinsellik, uyku, denge, boşaltım)


Güvenlik Gereksinimi (vücut, iş, kaynak, etik, aile, sağlık, mülkiyet güvenliği)


Ait Olma ve Sevgi Gereksinimi (arkadaşlık, aile, cinsel yakınlık)


Saygınlık Gereksinimi (kendine saygı, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına saygı)


Kendini Gerçekleştirme Gereksinimi (erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme, önyargısız olma, gerçeklerin kabulü)


Bu gereksinimleri çalışma hayatına yansıttığımızda, bu gereksinimlerin karşılanmasında kurum ve birey arasında karşılıklı bir etkileşimin söz konusu olduğunu görürüz. Ücret, yan haklar, iş yeri güvenliği, iş yeri sağlığı gibi unsurlar bireylerin fizyolojik ve güvenlik gereksinimlerinin karşılanmasını sağlar. Kurum kültürü, değerler, çalışanların birbirleri ile olan ilişkileri, yapılan işin kişinin değerleri ile uyumlu olması, yönetimin yaklaşımları gibi noktalar kişinin kurumunu ve işini sahiplenmesini sağlayarak ait olma ve sevgi gereksinimini karşılar. Delegasyon, başarının takdir görmesi, yönetişimin varlığı ise saygınlık gereksiniminin karşılanmasıdır. Kişilere yaratıcılıklarını kullanma fırsatının verilmesi, projelerinin hayata geçirilmesi, problemlere inovatif çözümler üretilmesi gibi hususlar çalışanların kendilerini gerçekleştirme gereksinimlerini karşılamalarını sağlar.


Maslow, bireylerin çok azının kendini gerçekleştirme ihtiyacını başarıyla ve tatmin olmuş bir şekilde karşıladıklarını düşünür ve bu fikrini desteklemek üzere biyografik analiz yöntemini kullanır. Bu yöntemle dünyaya adını duyurmuş gerçekten çok başarılı bir insan grubunu örnek almış ve onların gereksinimler sıradüzeninde hangi aşamaları ne düzeyde aştıklarını gözlemlemiştir.


Bireyi Kendini Gerçekleştirmeye Götüren Davranışlar:


 • Hayatı bir çocuğun yaptığı gibi tam bir konsantrasyonla ve her şeyi özümseyerek yaşamak.

 • Emin ve güvenli yollara takılıp kalmaktansa yeni şeyler denemek.

 • Deneyimlerini değerlendirirken geleneğin ya da çoğunluğun sesini değil, kendi sesini dinlemek.

 • Dürüst olmak; özellikle kendisine karşı.

 • Görüşleri, çoğu insanın görüşleriyle uyuşmuyorsa gözden düşmeye hazırlıklı olmak.

 • Sorumluluk almak.

 • Yapmayı kararlaştırdığın ne ise o konuda çok çalışmak.

 • Savunmalarını saptamak ve bunlardan vazgeçme cesaretine sahip olmak.

Kendini Gerçekleştirenlerin Özellikleri:


 • Zekice şakalarla düşünce yapınızı değiştirebilirler. Eksik yanlarını düzeltme konusunda iyidirler.

 • Gerçekliği verimli bir şekilde algılarlar ve belirsizliğe tahammül edebilirler.

 • Kendilerini ve başkalarını oldukları gibi kabul ederler.

 • Düşünce ve davranışları içtendir.

 • Kendileri üzerinde yoğunlaşmaktan çok sorun üzerinde yoğunlaşırlar.

 • İnsanlığın refahı ile ilgilenirler.

 • Yaşamın temel deneyimlerini değerlendirebilirler.

 • Hayata nesnel bir açıdan bakabilirler.

Her anınızın kendinizi gerçekleştirmeye fırsat tanıdığı başarılı bir iş/ kariyer yaşamı dileriz.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page