top of page

KİŞİLİK MODELİNİN 8 BOYUTU

Updated: Apr 26


Yıllar boyunca neden insanların birbirlerinden farklı olduklarını ve bu farklılıklar ile nasıl daha etkili, başarılı ve mutlu olabileceklerini anlatan birçok çalışma yapılmıştır. Ancak bu çalışmaların birçoğunun ortak noktası tek boyutlu olmalarıdır. Örneğin sadece davranışı, düşünme biçimlerini ya da kişiliğin başka bir parçasını incelemektedirler.


Bizim görüşümüze göre sadece kişiliğin bir boyutuna odaklanmak, bizi biz yapan özelliklerin zenginliği ve çeşitliliğini gözden kaçırmaya neden olmaktadır. İşte bu yüzden kişilik bulmacasına çok boyutlu bir perspektif kazandırmak için “Performans Katmanları Kişilik Modeli” (Layers of Performance) oluşturulmuştur. Bu model, kişiliği ve işteki başarıyı etkileyen birçok farklı faktör olduğunu ortaya çıkarmaktadır.


Kişilik modeli 8 farklı performans katmanından oluşmaktadır. Bu katmanları kısaca açıklamak gerekirse;


Duygusal Zeka/ EQ: Duygusal zekamızı günlük yaşantımızda ne kadar kullanıyoruz?


Zeka: Zihnimizdeki “işlemci” ne kadar hızlı?


Tutum ve Değerler: Bizi neler harekete geçiriyor?


Eğitim ve Öğretim: Hangi bilgileri edindik?


Deneyimler: Bizi biz yapan deneyimlerimiz neler?


Kişisel Beceriler, Yetenekler: Hangi yeteneklere sahibiz?


Kişinin Dünya Algısı: Kendi içimizdeki dünyayı ve dışarıyı nasıl algılıyoruz?


Davranışlar: Nasıl iletişim kuruyor, nasıl davranıyoruz?


Bu modeli sizi “siz” yapan farklı boyutları keşfetmenize yarayan bir görsel model olarak düşünebilirsiniz. Sonraki yazılarımızda her bir boyut ve birbirleriyle ilişkileri konusunda daha derin bilgiye sahip olacak, böylece profesyonel ve özel yaşamınızda daha sağlıklı kararlar alabileceksiniz.


Performans Katmanları modeli’nde yer alan boyutlarının ne kadar çoğunda kendi seviyenizi bilirseniz, bu kişiliğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlar ve kendinizi daha iyi tanırsınız.


Bu modelin aşağıdaki 5 boyutu TTI SI Türkiye Değerlendirme Araçları tarafından ölçümlenmektedir:


1. Davranışlar

2. Kişinin Dünya Algısı

3. Kişisel Beceriler ve Yetenekler

4. Tutum ve Değerler (Motivatörler)

5. Duygusal Zeka


Kurumsal ve bireysel çözümler sunan TTI SI Türkiye Değerlendirme Araçları, kişilik modelinde en fazla boyutta veri sağlayan araçtır.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page